Türkiye’nin taraf olduğu  BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi), Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmeleri (Lanzarote Sözleşmesi) kapsamında taraf devletlere 18 yaşına kadar her bireyin çocuk olduğunu ve ”Çocuğun gerek bedensel, gerek zihinsel, bakımdan tam  erginliğe ulaşmamış olması nedeniyle uygun yasal korumayı içeren özel güvence ve koruma gereksiniminin bulunduğunu” hatırlatırız !