23.Nisan 1920’de savaş koşullarında dahi tek bir kişinin iradesi yerine, bütün halkın iradesi tercih edilmiş ve TBMM kurulmuştur. TBMM, halk adına yasama yetkisini kullanır ve HALK iradesini temsil eder. İçinde bulunduğumuz zor günlerin ancak, bu milletin kurtuluş mücadelesi ile kurduğu meclisi; daha da güçlendirmek ve tüm toplumu kucaklayan bir hale getirerek aşılacağını düşünüyorum.

Ülkemizde 15-17 yaş arasındaki çocuklarda iş gücüne katılım oranı yüzde 20,8 (erkeklerde yüzde 27,8 olmak üzere). Bu yaş grubunda 708 bin çocuğumuz çalışıyor. Ancak DİSK çocuk işçi sayısını yaklaşık 2 milyon olarak veriyor ve 15-17 yaş arasında çalışan çocukların yüzde 80’inin kayıt dışı olduğunu bildiriyor.

Çocuklarımızın yüzde 25,3’ü yoksul. Bu bakımdan AB coğrafyasında birinciyiz.

Çocukların sevgiye, şefkate ve korunmaya herkesten daha çok ihtiyacı olduğu su götürmez bir gerçektir. Çocuk toplumun bir parçası ve gelecekteki toplumun güvencesidir. Bu bakımdan çocuk haklarının özgürlük içinde ve dengeli bir şekilde korunması hem çocuğun hem de toplumun yararınadır. Bu nedenle çocukların gelişimine önem vermek zorunludur. Kişi nasıl bir çocukluk geçirirse ileride de öyle bir birey olur. Ancak, özgürlük içinde, baskıya ve şiddete maruz bırakılmadan yetişen çocuk ileride yaşadığı toplumun sağlıklı olmasını ve aynı zamanda kendisinin de
yaşadığı topluluğun bir parçası olmasını sağlayacaktır.

ÇOCUKLARIMIZIN HAKLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

  • Bütün çocuklar eşit haklara sahiptir. Hiçbir çocuk ayrıma tabi tutulamaz.
  • Çocuklar sağlıklı yaşama, duygusal yakınlık ve güvenlik içinde olma ve hiçbir yoksulluk çekmeme hakkına sahiptir.
  • Çocuklar ihtiyaçlarına, ilgilerine ve yeteneklerine uygun kalitede bir eğitim görme hakkına sahiptir.
  • Çocuklar oyun, dinlenme, eğlenme, boş zamanlarını değerlendirme ve sanatsal etkinliklere katılma hakkına sahiptir.
  • Çocuklar kendilerini ilgilendiren bütün konu ve sorunlarda düşüncelerini söyleme, karara katılma hakkına sahiptir.
  • Çocuklar şiddet, sömürü ve istismardan korunma hakkına sahiptir.
  • Çocuklar ihtiyaç duydukları bütün bilgileri edinme ve düşüncelerini yayma hakkına sahiptir. Aynı zamanda zararlı yayınlara karşı korunma hakkına sahiptir.
  • Çocuklar özel yaşam, onur ve saygınlıklarının korunması hakkına sahiptir.
  • Engelli çocuklar yaşama aktif olarak katılmak için özel bakım, destek ve eğitim alma hakkına sahiptir.
  • Çocuklar savaşta ve sığınmacı durumlarda özel olarak korunma hakkına sahiptir.

“Gerçekleri bilen, kalbinde ve vicdanında manevi ve kutsal hazlardan başka zevk taşımayan insanlar için, ne kadar yüksek olursa olsun, maddi makamların hiçbir değeri yoktur.” (Büyük Nutuk)

Muratcan Işıldak