Değerli Çocuklar;

Çoğunuzun bildiği gibi 23 Nisan 1920 tarihi TBMM’nin kurulması ve Türk milletinin egemenlik kaderinin belirlendiğinden dolayı Türk milleti açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır.

Yüce meclisimiz kurulduğu günden bu günümüze kadar geçen 100 yıllık sürede şüphesizdir ki cumhuriyetimizin ve demokrasimizin en büyük teminatı olmuştur ve olmaya devam edecektir. Egemenliğimiz eşsiz bir ışıktır. Bu yüce ışığın karşısında durabilecek hiçbir güç bulunmamaktadır.

23 Nisan Türkiyemizin ilk milli bayramı olmakla birlikte dünyada kutlanan tek çocuk bayramıdır. Bu milli bayramımızın egemenliğimizin teminatı ve geleceğimiz olan çocuklara yüce Atatürk tarafından armağan edilmiştir.

Geleceğimizin teminatı olan, yurdunu, milletini özünden çok seven çocuklarımızın bize bugünleri armağan edenlerin izinden giderek daima yükselip ileri gitmek ülküsüyle birlikte Ulu Atatürk’ün açtığı yolda, kurduğu ülküde ve gösterdiği amaçta hiç durmadan yürüyeceklerine olan inancımız sonsuzdur.

Çocuklar sizler; “Ulusların istikballeri gelecek nesilleridir” diyen Atamızın evlatları olarak yarınları inşa edecek ve geleceğini sağlayacak olan sizler bizlerin geleceğe güvenle bakan gözlerimizsiniz, heyecanla atan kalbimizsiniz.

Sizler bugünün küçükleri yarının büyüklerisiniz. Çok yakın gelecekte bayrağı bizlerden devralacaksınız. Hepiniz büyüyecek ve bu yüce millete, bu cennet vatana faydalı işler yapacaksınız. Hepinizin bu ülkeyi güzel yarınlara ulaştırmak için birer mesleği olacak. Sizler geleceğin doktorları, öğretmenleri, mühendisleri olacaksınız.

Sevgili çocuklar sözlerimi burada bitirirken size bu güzel bayramı armağan eden yüce Atamızın şu sözlerini hatırlatmak isterim.

“Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli. Fakat zekanı unut!.. Daima çalışkan ol!”

Sevgi ve sağlıkla kalın değerli çocuklar.