SENİNLE DAHA GÜÇLÜYÜZ

"Telefon Numaranız"

Eklemek İstedikleriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince, yukarıda
verdiğim kişisel bilgilerin ÇHD tarafından kendi sistem ve kayıtlarına işlenmesi, dernek
faaliyetlerinin duyurulması amacıyla kullanılması, sms veya mail yoluyla bilgilendirme
yapılması ve derneğin bilgi vermekle yükümlü olduğu resmi kurumlarla paylaşması
konusunda açık izin ve onay veriyorum.